TRE® – “tärinäterapia”

Jaa somessa

TRE®  on menetelmä, jolla tärinän avulla vapautetaan kehosta stressiä, kireyksiä ja kehoon jännityksiksi jääneitä tunnekokemuksia. Menetelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen David Berceli ja alun perin se oli tarkoitettu kriisialueilla käytettäväksi itsehoitomenetelmäksi.

TRE®  on lyhenne sanoista Stress and Trauma release exercises ja siinä tiettyjen alkulämmittelyliikkeiden avulla saatetaan keho tilaan, jossa alkaa spontaani, jännityksiä kehosta purkava tärinä. Tärinä on kehon luonnollinen tapa purkaa stressiä. Tämän on jokainen voinut itse kokea, jos on esimerkiksi joutunut läheltä piti -tilanteeseen ja vaaran väistyttyä on alkanut täristä. Tärinän avulla keho purkaa uhkatilanteessa erittyneet stressihormonit ja niihin latautuneen energian.

TRE® on yksinkertainen, mutta syvällinen prosessi. Sitä ei käytetä vain olemassa olevasta stressistä ja traumasta vapautumiseen, vaan yhtä tärkeää on kroonisen stressin ja loppuun palamisen ehkäisy. Säännöllinen harjoittelu lisää hermoston toimintakykyä ja fysiologista joustavuutta. Näin ihmisen on helpompi sopeutua muutoksiin ja jaksaa elämän kriisivaiheiden yli.

Joskus jännitysten purkautuessa mieleen voi nousta muistikuvia tai tunteita jännityksen aikanaan aiheuttamista tapahtumista, mutta muistaminen ei ole välttämätöntä ja enimmäkseen keho omassa viisaudessaan vain purkaa jännityksiä ilman, että mieli tiedostaa, että mistä on kyse. Kehossamme tuntemamme jännitys on merkki siitä, että energiamme on ”jumissa”. Kun saamme kokea tärinän tuoman syvän rentoutumisen, avaudumme elämän täyteyden uudelleen kokemiselle – tunnemme olevamme elossa ja vapaita. Vapautumalla puolustusmekanismeistamme voimme palata rauhan, levollisuuden, uteliaisuuden ja luonnollisen ilon tilaan, jota monet meistä eivät ole kokeneet varhaislapsuuden jälkeen.

Jokaisen henkilön TRE® -prosessi ja sen aikaansaamat vaikutukset ovat yksilöllisiä. TRE®:stä on saatu apua ja helpotusta mm. nukahtamisvaikeuksiin ja unen laatuun, lihasjäykkyyksiin, työstressiin, uupumukseen, posttraumaattisen stressihäiriön oireisiin, keskittymiskykyyn, huolestuneisuuteen ja ahdistukseen, impulssikäyttäytymiseen ja tunteiden hallintaan

Aloituskurssilla opit menetelmän tekniikan ja saat tietoa ja tuntumaa siitä, miten eri tavoin tärinä voi ilmetä ja miten voit itse hallita sitä, jotta voit harjoittaa TRE®:tä itseksesi. Ryhmässä TRE®:n harjoittaminen on usein intensiivisempää ja yksin täristessä olet samalla myös oma ohjaajasi, mutta TRE®-ohjaajan seurassa voit jättää ohjaamisvastuun pois omilta harteiltasi, jolloin on helpompi vapautua suuremmista jännityksistä kuin itsekseen tehdessä. Yksilöohjaus on suositeltavaa, kun oma harjoittelu tuntuu junnaavaan paikoillaan tai nostaa esiin niin voimakkaita tunnereaktioita, että on helpompi kohdata ne toisen henkilön tukemana. Tarvittaessa ohjaaja voi fyysisellä kosketuksella edesauttaa tärinän etenemistä myös niihin osiin kehoa, jotka ovat kroonisessa jännitystilassa tai joihin tärinä ei jostain muusta syystä tunnu etenevän.

TRE®:tä ei suositella syöpäpotilaille tai aloitettavaksi raskauden aikana. Raskauden aikana voi toki jatkaa TRE®:n harjoittamista, jos sitä on tehty jo ennen raskautta ja sen alusta asti. Leikkausten jälkeen leikkaushaavojen on annettava umpeutua kunnolla ennen TRE®:n aloittamista. Muita vasta-aiheita ovat hyvin korkea tai matala verenpaine, poikkeava sydämen toiminta (rytmihäiriöt, tahdistin), murtumat, epilepsia. Henkilöt, joilla on diagnosoitu psykiatrinen häiriö ainoastaan hoitavan lääkärin valvonnassa. Lievä masennus ei ole este.

Jos olet kiinnostunut TRE® -ohjauksesta tai aloituskurssista ryhmällesi, niin ota yhteyttä.

Lisää kirjoituksia

Videot

Regressiovideo: Maan ulkopuoliset laboratorio Maassa

Olento seisoo korkealla kallionkielekkeellä ja katsoo edessään olevia vuoria. Hän on tullut tähän luolasta. Hänen takanaan on kokonainen luolien verkosto. Hänen kehonsa ei ole ihmisen

Scroll to Top